Vad är Wi-Fi?

Den förenklade versionen är att Wi-Fi är ett sätt att trådlöst koppla sig till nätet. Och så tar vi den lite mera precisa versionen.

 

Datorer behöver protokoll för att kunna kommunicera med varandra. Wi-Fi är en bunt med protokoll för hur den kommunikationen kan skötas trådlöst.

 

Hur det kan gå till i praktiken är att din router - den där lilla lådan med ditt internetlösenord på - skapar ett eget nätverk hos dig. (Vilket kallas ett lokalt nätverk, eller LAN för Local Area Network.) Med hjälp av Wi-Fi kan datorer och andra manicker trådlöst kommunicera inom det nätverket.

Om vad Wi-Fi kan användas till

Wi-Fi kan användas för datorer och manicker att kommunicera med varandra. En dator kan t.ex. berätta åt en printer att du vill skriva ut något. Wi-fi kan också användas för att koppla datorer och manicker till nätet.

 

Använder du Wi-Fi hemma för att koppla till nätet så kopplar din dator först sig till ditt lokala nätverk med hjälp av Wi-Fi och sedan kopplas du vidare till internet.

Samma gäller om du kopplar dig till ett offentligt nätverk t.ex på ett café eller hotell. Wi-Fi används för trådlös kommunikation inom offentliga (lokala) nätverk. Den kommunikationen skickas sedan vidare till internet. Men det lönar sig att komma ihåg att användandet av offentliga Wi-Fi nätverk innebär vissa säkerhetsrisker.

Om Wi-Fi Alliance

Har du skapat en ny mojäng som du vill få sätta en officiell "Wi-Fi certified" stämpel på så är det Wi-Fi Alliance du ska tala med. De sköter allt som har med övervakandet och upprätthållandet av Wi-Fi att göra.

WFA_CERTIFIED_Flat_Web_LR.png

Om vad Wi-Fi (kanske) betyder

Men vad betyder "Wi-Fi" egentligen? Därom tvistar de lärda. Vissa säger att det är en förkortning för "Wireless Fidelity" medan andra säger att det inte betyder någonting alls.