Vad är tvåfaktors autentikering?

Den egentliga texten kommer snart. Eller åtminstone sådär småningom. Bara jag får det skrivet.