Vad är en router?

Någonstans där hemma har du antagligen en liten manick med ett klistermärke på vilket det står lösenordet för att komma åt internet. Den manicken kallas en "router".

Routerns uppgift är inte bara att lagra vårt internet lösenord i oläsbart liten text på ett svåråtkomligt ställe. Den sköter två andra viktiga uppgifter också.

Om hur en router kopplar ihop olika nätverk

Om hur en router är som ett postkontor för internet trafik

Internet är ett massivt nätverk av sammankopplade datorer och andra manicker. Det massiva nätverket består i sig av en massa mindre nätverk av sammankopplade datorer och manicker. De nätverken kan i sig bestå av mindre nätverk - och så vidare.

 

Vad en router gör är att den kopplar ihop sådana här olika nätverk. Till exempel kopplar en vanlig router vi har i hemmet vårt hems nätverk (vilket består av våra datorer och manicker) till vår internetleverantörs nätverk - och till internet själv.

Utöver att koppla ihop nätverk har en router en annan viktig funktion: den sköter trafiken mellan nätverken.

Man kan tänka på en router som ett postkontor för internet trafik. Har vi ett brev eller paket vi vill skicka så är postkontoret vår koppling till resten av världen. Det tar emot vårt paket och bestämmer vilken rutt det ska ta till mottagaren.

Trafik på nätet - vare sig det är kattvideon eller e-post - delas upp i en massa mindre bitar, vilka kallas paket. Routern sköter trafiken av de här paketen till och från ditt nätverk.