Vad är ett operativsystem?

Du har kanske nån gång ställts frågan "PC eller Mac?" eller "Android eller iPhone?" Eller, om du rör dig i riktigt nördiga kretsar, "Vilken Linux distro?" Vad man syftar på då är operativsystem.

Datorer består av hårdvara och mjukvara. Av fysiska delar - processor, minne, moderkort och sånt - och av datorprogram.

För att en dator ska fungera måste hårdvaran och mjukvaran kunna arbeta tillsammans. Det görs inte med hjälp av teambuilding övningar eller gitarrmusik runt en lägereld utan med hjälp av datorns operativsystem.

När du t.ex. vill printa, spara eller radera en fil så förmedlar programmet du använder ditt önskemål till operativsystemet. Operativsystemet meddelar sedan vidare åt printern, minnet, processorn etc. att de har fått jobb. Finns det mycket som måste göras bestämmer operativsystemet i vilken ordning det ska skötas.


Operativsystmet fyller alltså en viktig funtion som trafikpolis, arbetsövervakare och förmedlare av information.

Det fanns en tid innan operativsystem. Då måste individuella program programmeras olika beroende på vilken hårdvara datorn hade. I och med operativsystem blev det standardiserat - program kunde programmeras att tala med ett operativsystem istället för en massa olika hårdvara.