Vad är ett nätverk?

Några exempel på nätverk

Ett nätverk då man talar om datorer är i stort sett samma som ett nätverk när man talar om människor. Vi har alla ett nätverk av personer vi har någon koppling till. Familj, vänner, bekanta osv. En dators nätverk är de andra datorer den är kopplad till.

För att få en fungerade koppling - ett nätverk - mellan två eller flera datorer så kan man tyvärr inte bara tejpa ihop dem. Datorerna behöver ett sätt för kommunikationen att kunna flöda mellan dem. Det kan vara antingen via en nätverkskabel (vanligtvis en s.k. ethernet kabel) eller en trådlös koppling (Wi-Fi). Och så behöver datorerna också ett gemensamt regelverk för hur deras kommunikation ska gå till. Det regelverket kallas ett protokoll.

Det finns många olika kategoriseringar av nätverk, baserat t.ex. på deras storlek eller vem som har tillgång till nätverket. T.ex.:

  • LAN, eller Local Area Network. En grupp sammankopplade datorer inom ett begränsat område, t.ex. i ett hem, en skola, en arbetsplats osv.

  • WAN, eller Wide Area Network. Kopplingar över ett större geografiskt område. Kan också omfatta kommersiella nätverkskopplingar som t.ex. en internetuppkoppling du betalar för i hemmet.

  • Intra, eller Intranet är ett nätverk menad endast åt en viss grupp, som  t.ex. anställda på ett företag.

Nätverk kan kopplas samman till större nätverk. Internet består av en massa sammankopplade nätverk.