Vad är en IMSI catcher?

Eller: Vad är en Stingray?

Den egentliga texten kommer snart. Eller åtminstone sådär småningom. Bara jag får den skriven.