Hur kan man googla utan att använda Google?

Den egentliga texten kommer snart. Eller åtminstone sådär småningom. Bara jag får den skriven.

(Spoiler alert: använd Duck Duck Go.)

Vår butiksresas algoritm