Vad är Artificiell Intelligens, eller AI?

Den egentliga texten kommer snart. Eller åtminstone sådär småningom. Bara jag får den skriven.