Vad är ARPANET?

Korta versionen: ARPANET var internet före internet fanns.

Tanken bakom ARPANET var att skapa ett nätverk av sammankopplade datorer. Nätverket sku sträcka sig över stora delar av USA och möjliggjöra kommunikation och informationsflöde mellan de olika datorerna i nätverket.

Ett annat mål var att koppla nätverket så att det fanns reservkopplingar mellan punkterna i nätverket. Så att om en kommunikationslinje mellan två datorer buggade - eller fick en bomb i huvudet - så sku informationsflödet från den första datorn kunna hitta en ny väg fram till den andra

Internet, som kom senare, använde sig av existerande telefonnätverk. ARPANET hade sin egen infrastrukur.

Arpanet_1974.svg.png

Bild: Symbolic representation of the Arpanet as of September 1974, av Yngvar

Namnet ARPANET kommer från "Advanced Research Projects Agency Network." ARPA är en del av den amerikanska försvarsmakten, med fokus på forsknings och utveckling. (Fast ARPA numera kallas DARPA, med ett extra "D" för "Defence".)

Att skapa något som ARPANET kan verka som en självklarhet för oss idag. Men på 1960-talet då arbetet med ARPANET började hade det aldrig gjorts något liknande förut. Och det var i samband med ARPANET som många av byggstenarna för internet kom att skapas, som t.ex. viktiga protokoll för hur datorer ska kommunicera med varandra.